Energetický audit

Kdo má povinnost energetický audit vypracovat?
 
Citace nejčastějších případů ze zákona č. 406/2000 sb. v platném znění:
 
(1) Hodnota celkové spotřeby energie, od níž vzniká fyzickým a
právnickým osobám povinnost zpracovávat pro své budovy nebo energetická
hospodářství energetický audit, se stanoví ve výši 35 000 GJ (9 722
MWh) za rok jako součet za všechny budovy a energetická hospodářství
příslušné osoby a týká se pouze jednotlivých budov nebo jednotlivých
energetických hospodářství, které mají spotřebu energie vyšší než 700
GJ (194 MWh) za rok.

(2) Hodnota celkové spotřeby energie, od níž vzniká organizačním
složkám státu, organizačním složkám krajů a obcí a příspěvkovým
organizacím povinnost zpracovávat pro své budovy nebo energetická
hospodářství energetický audit, se stanoví ve výši 1 500 GJ (417 MWh)
za rok jako součet za všechny budovy a energetická hospodářství
příslušné organizační složky nebo příspěvkové organizace a týká se
pouze jednotlivých budov nebo jednotlivých energetických hospodářství,
které mají spotřebu energie vyšší než 700 GJ (194 MWh) za rok.

(3) Pro určení celkové roční spotřeby energie v případě pevných,
kapalných a plynných paliv se použije výhřevnost udávaná jejich
dodavatelem při obchodním styku.